1 2 3

Kongresi i dhimbjes

Kongresi i X i dhimbjes ...

... lexo më shumë

Pjesemarrja

Për pjesëmarrje pasive në Konferencën e 7-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes ....

... lexo më shumë

Informatat për Konferencë....

... lexo më shumë
Mire se erdhet

Të dashur kolegë,


Asociacioni Shëndetësor Profesional në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Komunën e Prizrenit, Federatën Europiane të Dhimbjes (European Pain Federation-EFIC®), Shoqaten ndërkombëtare për studimin e dhimbjes (IASP) dhe me partnerët tjerë organizon:


“Konferencën e 7të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes”

 

e cila do të mbahet me 13-14 Tetor 2017 në Kompleksin Turstik “Sharri”, në Prevallë të Prizrenit.


Konferenca do të përmbajë tema të ndryshme për menaxhimin e dhimbjes ndërkaq tema bosht e saj do të jetë “Dhimbja Postoperatore”. Përmes kësaj, PHA i bashkangjitet fushatës së IASP-së dhe EFIC-ut “Viti Global Kundër Dhimbjes Posoperatore”.

Konsiderojmë se laryshia e temave të konferencës do të jetë një ndihmesë e veçantë për profesionistët shëndetësorë pjesëmarrës të saj. Në konferencë ftohen të marrin pjesë të gjithë profesionistët shëndetësorë.

Shpresojmë që koha e konferencës do të jetë e përshtatshme dhe do të shërbej për nxitjet e bashkëpunimit ndërmjet profesionistëve shëndetësor në vend, rajon dhe botë.

Ju dëshirojmë qaste të mira në konferencë dhe qëndrim të këndshëm në qytetin e lashtë të Prizrenit.


Në emër të Këshillit organizativ të Konferencës

Presidenti i Konferencës

Dr. Adem J. Bytyqi

Copyright © 2010. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.